Bibliotheken

De instellingen van de Associatie KU Leuven beschikken samen over 48 bibliotheken, mediatheken en leercentra verspreid over heel Vlaanderen. Van bij het begin in 2002 werken deze bibliotheken nauw samen. Enkele van de resultaten hiervan zijn de eengemaakte catalogus, de gemeenschappelijke discovery service Limo, een associatiebreed User Charter, en het Okapi-project rond bibliotheekstatistiek en benchmarking.

De instellingen van de Associatie KU Leuven beschikken samen over 48 bibliotheken, mediatheken en leercentra verspreid over heel Vlaanderen. Van bij het begin in 2002 werken deze bibliotheken nauw samen. Enkele van de resultaten hiervan zijn de eengemaakte catalogus, de gemeenschappelijke discovery service Limo, een associatiebreed User Charter, en het Okapi-project rond bibliotheekstatistiek en benchmarking.

https://associatie.kuleuven.be/diensten/bibliotheken/uitwisselingpersoneel

Associatiebibliotheken

Hieronder vindt u een overzicht van al onze bibliotheken en leercentra (universiteit en hogescholenclusters). De extra vermelding 'KULLOC' staat voor 'KU Leuven op locatie' (in de KU Leuven geïntegreerde academische hogescholenopleidingen). Deze KULLOC-bibliotheken bedienen academische campussen of campussen waar zowel academische als professionele opleidingen aangeboden worden.

Alle studenten en personeelsleden van de instellingen van de associatie hebben met hun studentenkaart/personeelskaart gratis toegang tot alle bibliotheken van de hogescholen en de universiteit. *

*Postgraduaten en studenten PVG (permanente vorming UC en Universiteit) hebben gratis fysiek toegang tot alle bibliotheken van de Associatie KU Leuven. CVO-studenten hebben geen toegang tot andere bibliotheken dan de eigen bibliotheek. Zij kunnen wel toegang krijgen door een dagkaart of jaarkaart te kopen. 

KU Leuven

LUCA School of Arts

Odisee

Thomas More

University Colleges Leuven-Limburg

VIVES

User Charter

In 2013 werd beslist om een overkoepelend user charter op te stellen voor alle bibliotheken van de Associatie KU Leuven. Hierin worden de wederzijdse verwachtingen tussen gebruikers en bibliotheken vastgelegd. Daarnaast beschikt elke bibliotheeklocatie over een eigen huisreglement. Waar mogelijk en zinvol werden ook deze associatiebreed op elkaar afgestemd.

Ok!pi bibliotheekstatistiek en benchmarking

OK!PI (lees 'okapi') is een benchmarkingproject voor wetenschappelijke bibliotheken, gebaseerd op cijferindicatoren. Aan de hand van meetbare resultaten willen we op termijn de meerwaarde van de bibliotheekwerking aan het beleid en aan de gebruiker kunnen aantonen.

  • Lees meer over het project op de vernieuwde OKAPI-website (laatste update: mei 2015)

Alma / LimoLIMO

  • De toegang tot en het beheer van e-bronnen (databanken en licenties) gebeurt op associatieniveau. Grasduinen in de fysieke, elektronische en digitale collecties van onze associatieleden kan via de discovery service Limo

Uitwisseling personeel

  • Medewerkers van de bibliotheken kunnen in een andere bib werken of stage lopen onder bepaalde voorwaarden: uitwisseling personeel