Sportfaciliteiten

De Associatie KU Leuven ontvangt jaarlijks een subsidie van de Vlaamse Overheid om haar sportaanbod te promoten, te coördineren en uit te breiden. Daartoe stelt de associatie per olympiade een sportbeleidsplan op. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter D’Aubioul, stafmedewerker Sport.

Toegang tot sportfaciliteiten

De studentenvoorzieningen binnen de associatie bieden een beweegaanbod aan en willen hiermee alle ingeschreven studenten aan moedigen tot regelmatige sportbeoefening.

Topsport

Je wil studeren en toch je sport blijven beoefenen op hoog niveau? Dat kan! De Associatie KU Leuven heeft een prima werking opgezet voor topsportstudenten. De basis is het topsportstatuut dat je de nodige faciliteiten biedt om zowel je studie- als je topsportcarrière alle kansen te geven.

Voor meer info over het topsportstatuut kan je terecht bij de sportverantwoordelijke van jouw stuvo.
Studenten KU Leuven kunnen hier meer informatie vinden omtrent het topsportstatuut.

Ondersteuning vanuit associatie KU leuven

Studenten met een topsportstatuut die de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een Universiade of een wereldkampioenschap  georganiseerd door FISU, kunnen bij de Sportraad van de Associatie KU Leuven een financiële ondersteuning aanvragen. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 250. Meer informatie over deze financiële tegemoetkoming kan je verkrijgen via de sportdienst van jouw onderwijsinstelling.

Overzicht van de FISU kampioenschappen in 2013 die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit de Associatie KU Leuven.

2015 Summer Universiade

WUC's 2015

Sportbeleid

Sportbeleid binnen de Associatie KU Leuven

De Associatie KU Leuven ontvangt jaarlijks een subsidie van de Vlaamse Overheid om haar sportaanbod te promoten, te coördineren en uit te breiden. Daartoe stelt de associatie per olympiade een sportbeleidsplan op. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter D’Aubioul, stafmedewerker Sport.

De Sportraad

De Sportraad is het adviesorgaan, samengesteld uit minstens één vertegenwoordiger per partner binnen de associatie en dat bestaat uit minstens de helft studenten, dat als taak heeft advies te geven over het sportbeleidsplan en over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid van de associatie.

Missie van de sportraad

De studieperiode is een cruciale fase voor het verder zetten of voor het aanleren van een sportieve levensstijl.  Als associatie hebben wij hier een belangrijke sleutel in handen om onvoldoende bewegen en ongezond gedrag bij jongeren tegen te gaan. Wij spelen hier een belangrijke rol door een goed aanbod van bewegingsactiviteiten te presenteren.

Zo kan tijdens de studentenjaren het fundament gelegd worden voor een duurzame actieve en gezonde leefstijl. Onze visie omvat 3 krachtlijnen:

  • Bewegen: studenten aanzetten tot meer bewegen met een klemtoon op een actieve, gezonde leefstijl als student en in de latere levensloop
  • Participeren: via de sport studenten elkaar laten ontmoeten en ze laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten
  • Presteren: studenten ondersteunen om hun prestatie- en topsportcarrière maximaal te ontplooien in combinatie met hun studie.