Wiki- en blogservice

Blog

Elke student en elk personeelslid kan gratis een blog aanvragen via blog.associatie.kuleuven.be

Wiki

Voor onderwijsdoeleinden kan iedere docent wiki-pagina's aanmaken. Vraag je wiki aan via wiki.associatie.kuleuven.be