U bent hier

Workshop 'Slow Science' - VUB Brussel

Net zoals de ‘slow food’-beweging kwalitatieve voeding verdedigt tegenover fast food, pleit slow science ervoor om het huidige klimaat in de universiteiten, waar snel, competitief en gericht onderzoek de maatstaf is, te wijzigen. Op deze dag willen we in drie verschillende workshops nadenken over verschillende strategieën om slow science mogelijk te maken.

Info en inschrijving:
Deelname is gratis. Inschrijving per mail via threerottenpotatoes@gmail.com.
Vermeld bij je inschrijving de naam van de workshop die je wil volgen.
De voertaal is Engels, maar iedereen is vrij zich ook in het Nederlands of in het Frans uit te drukken.

Locatie : VUB, Auditorium QD, Campus Etterbeek

Voor wie : de workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat wetenschappers doen, en waarom dat zo is.

 

PROGRAMMA

13h00 Welkom & Koffie

13h30-14h40  Scientific research and the knowledge economy: State of the art and a plea for Slow Science, door Isabelle Stengers (ULB) & Chris Kesteloot (KULeuven). Moderator : Sigrid Sterckx (Ugent)

15h-16h30 THEMATISCHE WORKSHOPS:

Atelier 1: Festina Lente! Discussing a Slow Science Charter and action plan to work with it
De laatste tijd circuleren er reeds verschillende slow science-manifesten en pleidooien, ook binnen de Belgische universiteiten. In deze workshop stellen we een Slow Science Charter voor, waarin verschillende thema’s – zoals vrij onderzoek, keuze van onderzoeksonderwerpen, privatisering van kennis, werkomstandigheden van academisch personeel – aan bod komen. De bedoeling is dit Charter te bespreken en uit te denken hoe ermee gewerkt kan worden.

Atelier 2: ‘Citizen Science’: bridging the gap
Onderzoek is tegenwoordig zodanig beperkt en toegespitst op nieuwe technologieën, dat de enorme uitdaging om onze maatschappij rechtvaardiger en duurzamer te maken niet wordt aangepakt. Onderzoek moet transdisciplinair en relevant zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappers en burgers samen kennis verzamelen en uitbouwen, met economische, sociale en ecologische rechtvaardigheid als doel? In deze workshop wordt het begrip burgerwetenschap en het belang ervan toegelicht.

Atelier 3: Contesting commodification and enclosure of scientific knowledge: Towards a University of the Commons
Onderzoek wordt in toenemende mate geprivatiseerd en ontoegankelijk gemaakt door een kleine groep academische uitgeverijen en bedrijven. Wetenschappelijke kennis wordt gecommercialiseerd terwijl overheden besparingen doorvoeren en het neoliberale onderwijsbeleid agressieve concurrentie stimuleert. De centrale vraag tijdens deze workshop luidt: wat zijn de rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis voor iedereen beschikbaar wordt?

16h45-18h Eric Corijn (VUB) en Lieven de Cauter (KULeuven) sluiten de namiddag af.

In samenwerking met OIKOS, Fondation Sciences Citoyennes and Cosmopolis!