U bent hier: Home

Sociale bemiddeling in organisaties

Werken met arbeidsconflicten

 

Vrijstelling mogelijk voor module 2

Folder Sociale bemiddeling in organisaties

Arbeidsconflicten tussen individuen en in teams kunnen op menselijk en economisch vlak hoge kosten veroorzaken. Bovendien is er een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij arbeidsconflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. Steeds vaker worden ook aan professionele bemiddelaars als derde partij te hulp geroepen om de conflictpartijen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing: advocaten en medewerkers van arbeidsinspectiediensten, externe preventiediensten of zelfstandige bemiddelaars.

De KU Leuven en  UC Leuven-Limburg, partners in de Associatie KU Leuven, spelen in op deze maatschappelijke ontwikkelingen met de opleiding ‘Sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten.

Vragen die in de opleiding aan bod komen, zijn onder meer:

  • Wie kan beroepsmatig optreden bij arbeidsconflicten tussen mensen binnen organisaties?
  • Hoe kun je een conflict tussen mensen beter begrijpen door aandacht te geven aan structurele organisatorische aspecten?
  • Welke wetten en reglementen moet je kennen om over een juridisch correcte oplossing voor een arbeidsconflict te kunnen onderhandelen?
  • Welke vormen kan een arbeidsconflict aannemen en hoe weet je of bemiddeling mogelijk is?
  • Hoe kunnen professionelen met een verschillend mandaat samenwerken en elkaar aanvullen in de begeleiding van conflictpartijen?
  • Hoe wordt een conflictdossier gemaakt?
  • Hoe kun je als bemiddelaar een communicatieproces, een onderhandelings- en bemiddelingsproces begeleiden?
  • Wat is de meerwaarde van de principes en de methoden van bemiddeling?
  • Hoe pas je deze principes en methoden toe?
  • Hoe kun je als officieel bemiddelaar in sociale zaken erkend worden?

Deze en tal van andere vragen zullen belicht worden vanuit juridische, sociologische en sociaalpsychologische hoek.