Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

HBO5-opleidingen zijn sterk praktijkgerichte opleidingen die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt

HBO5-opleidingen zijn sterk praktijkgerichte opleidingen die erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt

Enkele hogescholen van de Associatie KU Leuven bieden sinds het academiejaar 2014-2015 samen met Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) Hoger Beroepsonderwijs of 'HBO5-opleidingen' aan.

Wat zijn HBO5-opleidingen?

 • Sterk praktijkgerichte opleidingen, gegeerd op de arbeidsmarkt
 • Qua niveau liggen HBO5-opleidingen tussen secundair onderwijs en professionele bachelor
 • Generatiestudenten en volwassen studenten
 • Avond- en dagonderwijs, vaak opgedeeld in modules die je apart kan volgen
 • 90 tot 120 studiepunten (uitzondering HBO5-verpleegkunde = 6 semesters)
 • Diploma van 'gegradueerde of 'graduaat' uitgereikt door hogeschool en centrum voor volwassenenonderwijs (of secundaire school in het geval van verpleegkunde)

Welke opleidingen?

 • Auto-expertise
 • Boekhouden
 • Bouw- en houtconstructie
 • Chemie
 • Elektriciteit
 • Elektromechanica
 • Elektronica
 • Informatica
 • Maatschappelijk werk
 • Orthopedagogie
 • Verpleegkunde
 • ...

De Centra voor Volwassenenonderwijs bieden daarnaast ook nog andere opleidingen aan, waaronder de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). Voor de SLO werken ze nauw samen met de associatie via School of Education.

Top

Wie biedt HBO5-opleidingen aan?

locaties HBO5-opleidingen

Hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs (of secundaire scholen voor verpleegkunde) bieden de HBO5-opleidingen samen aan. Binnen de Associatie KU Leuven zijn volgende samenwerkingsverbanden actief:

 • Odisee met centra voor volwassenenonderwijs Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen, Lethas en Kisp - VTI Aalst, en secundaire scholen BenedictusPoort, Sint-Augustinusinstituut, Sint-Carolusinstituut en Sint-Guido Instituut
 • Thomas More met centra voor volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen, Technische Scholen Mechelen, LBC 'Antwerpen' en Hoger Instituut der Kempen (HIK), en secundaire scholen Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde, Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde en Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout (HIVSET)
 • UC Leuven-Limburg met centra voor volwassenenonderwijs Mobyus, Sociale School Heverlee, Qrios , en secundaire scholen Sint-Franciscusinstituut voor Verpleegkunde Leuven, VTI Hasselt en HBO Verpleegkunde Genk
 • Vives met centra voor volwassenenonderwijs MIRAS, en secundaire scholen IC Dien, Leielandscholen en Aleydis
Toekomst HBO5-opleidingen

De Associatie KU Leuven is vragende partij om de HBO5-opleidingen volledig te integreren in de hogescholen. Lees hierover meer in de principenota HBO5

Top

Wat na een HBO5-opleiding?

 • Het HBO5 is beroepsgericht: na het behalen van je diploma kan je rechtstreeks terecht op de arbeidsmarkt.
 • Nog niet genoeg van hoger onderwijs? Dan kan je misschien een opstap maken naar verdere hoger onderwiijs. Studenen met een graduaatsdiploma kunnen via een aanvullingstraject een professionele bachelor behalen aan een hogeschool (in het geval van de bachelor verpleegkunde noemt men dat het 'brugprogramma').

Top

Historiek

 • Het kwalificatieniveau “HBO5” is ingevoerd in 2009. Daarbij zijn bestaande opleidingen binnen het volwassenenonderwijs (aan CVO’s) en de “vierde graad” verpleegkunde in secundaire scholen van rechtswege erkend als HBO5-opleidingen.
 • De overheid besliste dat Centra voor Volwassenenonderwijs (of secundaire scholen voor verpleegkunde) HBO5-opleidingen vanaf september 2014 enkel nog konden aanbieden in samenwerking met een hogeschool.
 • Naast de bestaande HBO5-opleidingen kunnen die samenwerkingsverbanden nieuwe HBO5-opleidingen inrichten. Die opleidingen zijn specifiek gericht op een beroepsprofiel dat wordt bepaald door de beroepssector (in samenwerking met het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming, AKOV).

Top

Bestaat HBO5 in het buitenland?

 • In vele landen is er een vergelijkbaar niveau, een gangbare verzamelnaam is "tertiary short cycle'
 • De officiële Engelse vertaling van het diploma van gegradueerde is "associate degree"
 • De vergelijking met Nederland is verwarrend:
  • het Nederlandse HBO (hoger beroepsonderwijs) is de tegenhanger van het Vlaamse professioneel hoger onderwijs (dus niveau 6)
  • de Nederlandse associatie degree (tweejarige opleiding) is wel vergelijkbaar met het Vlaamse HBO5

Top