Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF)

Sinds de start van de Associatie KU Leuven investeren de associatieleden in het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) dat innovatieve projecten ondersteunt met een focus op onderwijsontwikkeling.

Sinds de start van de Associatie KU Leuven investeren de associatieleden in het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) dat innovatieve projecten ondersteunt met een focus op onderwijsontwikkeling.

Iedere instelling krijgt een proportioneel deel van het OOF-budget. Daarmee werken ze projecten uit die kaderen in de associatievisie op onderwijs- en studentenbeleid. Extra stimulansen moedigen samenwerking over instellingsgrenzen heen aan.  

Doelstellingen

  • Stimuleren van onderwijsinnovatie: Via een projectmatige werking kan het OOF snel en flexibel inspelen op actuele onderwijsnoden en -tendensen. Het OOF daagt instellingen uit om resultaten voor te leggen en deze met de associatiepartners te delen.
  • Netwerkvorming: Projecten zijn vaak de voedingsbodem voor blijvende contacten en nieuwe vormen van expertisedeling.

Welke thema’s?

Samenwerking tussen instellingen

Het OOF stimuleert instellingen om samen te werken:

  • Bij het uitdenken van een project onderzoeken ze of andere instellingen binnen de Associatie KU Leuven dezelfde of gelijkaardige noden of vragen hebben.
  • Instellingen die veel ervaring hebben opgebouwd rond een thema kunnen input leveren voor projecten van andere instellingen.
  • Het OOF koppelt een financiële stimulans aan samenwerkingsverbanden.

Disseminatie resultaten

Jaarlijks organiseert de Associatie KU Leuven een onderwijsdag waarop de projecten voorgesteld worden. Op die manier krijgen instellingen de kans om ervaringen en good practices te delen en eventueel de basis te leggen voor toekomstige samenwerkingsverbanden. De eerste onderwijsdag vindt plaats in april 2016.

Organisatie OOF-ronde

Iedere instelling beslist zelf op welke manier en voor welke project(en) ze de OOF-middelen inzet. Het Comité OOF levert als feedback- en adviesorgaan advies bij het uitrollen van de projecten.

Geschiedenis van het OOF

Het Onderwijsontwikkelingsfonds bestaat al van bij de start van de Associatie KU Leuven. Via deze webpagina vind je alle projecten terug die in het verleden zijn uitgerold. Grasduin in de projecten via de zoekfunctie en het overzicht in de rechterbalk op deze pagina.

Sinds begin 2015 is een nieuwe werking voor het OOF van kracht, zoals hierboven beschreven.