Visie & Beleid

Algemeen beleid met ruimte voor lokale onderzoeksdynamiek en identiteit

Het is voor de Associatie KU Leuven een uitdagende evenwichtsoefening om enerzijds een algemeen onderzoeksbeleid te voeren en anderzijds ruimte te laten voor de lokale onderzoeksdynamiek en identiteit van de hogescholen, de KU Leuven-campussen, departementen, onderzoeksgroepen…

Het onderzoeksbeleid op associatieniveau wordt gevoed door de Adviesraad voor Onderzoek & Innovatie. In die raad zetelen de onderzoeksverantwoordelijken van de hogescholen en de KU Leuven. Samen ontwerpen ze instrumenten die samenwerking binnen de associatie bevorderen, en adviseren ze het bestuur. Innovatie stimuleren staat centraal. Zo vervult de associatie haar decretale opdracht, om het onderzoek te coördineren en om de translatieketen van fundamenteel naar toegepast onderzoek en omgekeerd vorm te geven. De Adviesraad Onderzoek & Innovatie wordt voorgezeten door de vicerector onderzoek van de KU Leuven en een co-voorzitter uit een hogeschool.

Samenwerking tussen professioneel en academisch 

De Associatie KU Leuven gelooft in de kracht van samenwerking tussen onderzoekers uit de professionele en academische opleidingen. Door hun expertise samen te brengen, staan ze garant voor de innovatieve oplossingen waar het werkveld op wacht. Om structurele duurzame samenwerking tussen onderzoekers uit professionele bacheloropleidingen en academische opleidingen te ondersteunen en te erkennen, heeft de KU Leuven het statuut van praktijkonderzoeker ingevoerd. Het statuut praktijkonderzoeker wordt na het doorlopen van een aanvraagprocedure toegekend voor drie jaar (en is verlengbaar mits gunstige evaluatie).