Waar kan je terecht?

Hogescholen

In de hogescholen ondersteunt het staflid onderzoek (evt. samen met zijn/haar team) het beleid inzake praktijkgericht onderzoek. Hij of zij werkt in nauw overleg met de onderzoekscoördinator van KU Leuven die op hun campussen actief is voor de academische opleidingen.

DOC & LRD, ook voor hogescholen

Alle onderzoekers uit de Associatie KU Leuven kunnen een beroep doen op de dienstverlening van DOC en LRD. Voor meer informatie over beide diensten kan je hieronder verder lezen, of meteen naar de contactpagina van de desbetreffende dienst gaan

Top

KU Leuven

Binnen de KU Leuven zijn er 2 centrale diensten die onderzoek ondersteunen:

 • De Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) verricht een geheel van adviserende en ondersteunende taken inzake beleid en functioneren van het wetenschappelijk onderzoek in zijn nationale en internationale dimensies, met het geheel van taken inzake inventarisatie, administratie, voorlichting en bijstand die met het onderzoek aan de universiteit gepaard gaan ten behoeve van de onderzoekers in de eerste plaats, de academische overheid en het associatiebestuur in het algemeen, de vicerector Onderzoeksbeleid en van de voorzitters van de Onderzoeksraad en de IOF-raad.

  Meer informatie over financieringsmogelijkheden voor onderzoek.
 • KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor kennis- en technologietransfer (Technology Transfer Office - TTO) van de Associatie KU Leuven. LRD ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten. LRD beoogt de exploitatie van het economisch potentieel van onderzoeksresultaten door middel van volgende activiteiten:
  • contractonderzoek (contact: Birgit Peeters),
  • beheer van intellectuele eigendom,
  • oprichting van spin-off bedrijven,
  • bevordering van ondernemerschap en innovatie,
  • ondersteuning van regionale ontwikkeling.
Onderzoekscoördinatoren KU Leuven campussen

Voor de geïntegreerde KU Leuven-personeelsleden zijn er lokale onderzoekscoördinatoren aangesteld die als DOC-antennes functioneren. Zij bieden ter plaatse ondersteuning aan de onderzoekers van de academische opleidingen en hun beleidsverantwoordelijken.

KU Leuven campus Onderzoekscoördinator Email adres
Campus Brussel Veerle Van Rompaey veerle.vanrompaey@kuleuven.be
Technologiecampus Aalst
Technologiecampus Gent
Lieven De Strycker  lieven.destrycker@kuleuven.be
Campus GroepT Leuven Koen Eneman koen.eneman@kuleuven.be
Technologiecampus De Nayer Sint-Katelijne-Waver
Technologiecampus Geel
Campus Carolus Antwerpen
Campus Sint-Andries Antwerpen 
Benoît De Baere benoit.debaere@kuleuven.be
Technologiecampus Diepenbeek Kris Henrioulle kris.henrioulle@kuleuven.be
Technologiecampus Oostende
Capus Brugge
Campus Kulak Kortrijk
Hans Deckmyn hans.deckmyn@kuleuven-kulak.be
Campus Sint-Lucas Gent
Campus Sint-Lucas Brussel
Anneleen Van der Veken anneleen.vanderveken@kuleuven.be