Welk onderzoek?

Elk opleidingstype heeft een eigen profiel. Dat profiel wordt mee bepaald door het soort onderzoek dat binnen die opleidingen gevoerd wordt.

KU Leuven

Het onderzoek aan de universiteit is gericht op het ontdekken van nieuwe kennis en het ontwikkelen van nieuwe inzichten. Binnen dit “academisch” onderzoek bestaat er een grote variatie, zowel wat betreft de onderzoeksthema’s als wat betreft de onderzoekstypologie: van fundamenteel tot meer toepassingsgericht onderzoek. Een overzicht van het onderzoek dat op de verschillende campussen van de KU Leuven gebeurt, vind je op de onderzoekspagina’s van de faculteiten en departementen. 

Hogescholen

De professionele opleidingen van de hogescholen leggen zich vooral toe op praktijk- en innovatiegericht onderzoek. Zo spelen ze niet alleen in op een concrete behoefte vanuit de maatschappij; dergelijk onderzoek is ook relevant voor de onderwijsactiviteiten van de betrokken opleidingen. Hogescholen betrekken namelijk zoveel mogelijk actoren uit de eigen instelling (studenten, docenten en diensten) én uit het werkveld bij hun onderzoeksactiviteiten. Zo streven ze naar wederzijdse bevruchting, innovatie, kennisverwerving, kenniscirculatie en kennisvalorisatie. Overigens kunnen ook onderzoekers uit academische opleidingen via de professionele opleidingen nuttige feedback krijgen uit de praktijk.

De overheid trekt middelen uit voor onderzoek aan hogescholen; deze zijn specifiek gericht op praktijkgebaseerd onderzoek. De associatie verzamelde informatie over alle PWO-projecten van de associatieleden sinds 2004 in een databank.

Een paar voorbeelden van praktijkgerichtgericht onderzoek binnen de hogescholen (artikelreeks 2015-2016):

School of Arts

De Associatie KU Leuven herbergt ook kunstopleidingen met een sterk artistiek, kritisch en onderzoekend profiel. Om dit te waarborgen investeren deze opleidingen in het artistiek en ontwerpmatig onderzoek. In dit soort onderzoek wordt vaak samengewerkt met partners uit de artistieke wereld zoals musea en muziekcentra, filmhuizen en multimediabedrijven. Daarnaast doen ook andere maatschappelijke sectoren meer en meer beroep op de kennis en vaardigheden van kunstenaars en ontwerpers.