Wetenschap voor iedereen

De Associatie KU Leuven neemt wetenschapscommunicatie serieus. Daarom richtte ze hiervoor een expertisecel op. Hierin werken vertegenwoordigers van alle associatiepartners samen aan popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie.

De Associatie KU Leuven neemt wetenschapscommunicatie serieus. Daarom richtte ze hiervoor een expertisecel op. Hierin werken vertegenwoordigers van alle associatiepartners samen aan popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie.

De expertisecel wetenschapcommunicatie wil iedereen warm maken voor wetenschap en het maatschappelijk draagvlak ervoor vergroten. Ze kiest daarbij om zich in het bijzonder op de schoolgaande jeugd en het onderwijsveld te richten. Concreet probeert de cel deze doelstellingen te realiseren door wetenschappelijke bevindingen onder de aandacht brengen, samen te werken met het onderwijsveld, onderzoekers te motiveren om aan wetenschapscommunicatie te doen en door belangstelling te wekken bij jongeren.

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie is een ruim begrip dat veel activiteiten en spelers omvat.
De verschillende wetenschapscommunicatoren zien het als hun missie om interesse te wekken, kennis te vergroten, meningen te vormen en gedrag te veranderen. Ze willen mensen informeren over wetenschap en erover met hen in dialoog treden in een interactief proces. Op die manier willen ze bestaande stereotypes uit de wereld helpen.

De Vlaamse Overheid steunt hen daarin, omdat ook zij het belang van wetenschap(scommunicatie) in onze samenleving erkent. De actoren in het domein van wetenschapscommunicatie zijn zeer divers. Zo zijn daar bijvoorbeeld het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Volkssterrenwachten, maar ook de vijf Vlaamse associaties tussen universiteiten en hogescholen. De Associatie KU Leuven is daar één van.

 

Doe mij maar wetenschap

Alle experimenten, lezingen, techniekacademies en workshops over wetenschap binnen de Associatie KU Leuven zijn vanaf nu gebundeld op de nieuwe website doemijmaarwetenschap.be. Doemijmaarwetenschap.be richt zich tot jong en oud. Je vindt eractiviteiten voor klasgroepen, voor leerkrachten, voor jongeren & volwassenen, en ook voor onderzoekers. 

Zo is er bijvoorbeeld De Dag van de Wetenschap, die om de twee jaar georganiseerd wordt. Die dag worden in heel Vlaanderen wetenschap en techniek onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Jong of oud, met een boon voor de exacte wetenschappen, gefascineerd door de medische wereld of eerder literatuurliefhebber: in het uitgebreide programma vindt ieder gegarandeerd wat wils.

Dan is er ook nog de Kinderuniversiteit, voor leergierige acht- tot dertienjarigen. En wat dacht je van Scientists @ Work, dat jongeren uit de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs uitnodigt om te komen experimenteren in een écht wetenschappelijk labo! Of laat je studenten de uitdaging aangaan deel te nemen aan de jaarlijkse Vlaamse Technologie Olympiade. Op die manier kunnen ze zelf hun steentje bijdragen aan een duurzame toekomst!

Daarnaast worden er ook verschillende workshops georganiseerd voor leerkrachten, zodat ook zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wil je bijvoorbeeld jouw leerlingen eens op een praktische manier laten kennismaken met techniek? Beschikt jouw school niet over het juiste materiaal? Doe dan een beroep op de Techniekmobiel. Die zit boordevol met materiaal om technologielessen op kindermaat uit te werken. Of breng eens een bezoekje aan een eindwerkenbeurs binnen jouw vakgebied. Studenten uit de lerarenopleiding ontwikkelen tijdens hun studies waardevol didactisch materiaal. Op de beurs worden leerkrachten uitgenodigd inspiratie te komen opdoen, of kennis te maken met vernieuwende ideeën binnen hun domein. En kende je het Energiehuisje al? Als leerkracht ontleen je dit educatief pakket dat leerlingen bewust wil maken van energieverbruik in een herkenbare omgeving. 

Meer weten?