U bent hier: Home / Nieuws en Agenda / Agenda

Agenda

Vers van de pers 

LEERTRAJECT SUPERVISIE VOOR SUPERVISOREN - De werkgroep SUPERVISIE van VELOV (Vlaamse Vereniging voor Lerarenopleiders) startte in  2013 met het traject ‘SUPERVISIE voor SUPERVISOREN’. Dit traject bieden we opnieuw aan in 2015-2016.

Doelgroep - Het traject is bedoeld voor lerarenopleiders, onderwijskundigen en andere geïnteresseerden, die verbonden zijn aan een lerarenopleiding en ervaring hebben met of interesse hebben in supervisie.

Doelen - kennisdeling; professionalisering; het uitbouwen van een collegiaal netwerk.

Opzet - Een gesloten groep van 5 à 6 collega’s komt bijeen gedurende een gelijk aantal supervisiesessies. Elke deelnemer neemt één maal de rol van supervisor op zich. De aanpak en methodieken die de supervisor gebruikt, zijn vrij te kiezen. Elke bijeenkomst brengt een andere deelnemer een case over zijn ervaringen als lerarenopleider en/of supervisor in.

Elke supervisiebijeenkomst bestaat uit 2 luiken: 1° een supervisiesessie over de inhoud van de case (1,5u); 2° reflectie op de aanpak van de supervisor (1u).

Praktisch - Om een goede start te garanderen, organiseren we de eerste gezamenlijke bijeenkomst  op 30/09 om 19u30 in “Het Perspectief”, Nonnenmeersstraat 15, 9000 Gent. Doel: kennismaking, de werkwijze bespreken en de groepen samenstellen.

Elke supervisiegroep legt dan de data en locatie(s) van de volgende bijeenkomsten vast en stelt een beurtrol op voor de rol van supervisor en het aandragen van een case.

Aanwezigheid tijdens deze eerste sessie is vereist om te kunnen deelnemen aan het traject. Inschrijven betekent ook het doorlopen van het volledige supervisietraject, om kwaliteit en diepgang te kunnen waarborgen.

Na afloop van het traject ontvangt elke deelnemer een attest van deelname, uitgereikt door VELOV.

De prijs van deze opleiding bedraagt 20 euro.

Inschrijven kan via dit formulier. De deadline hiervoor is 31 augustus 2015. Voor meer informatie kan je terecht bij An Leroy (an.leroy@kdg.be).

 

Inter-ENW agenda voor lerarenopleiders

De verschillende Vlaamse Expertisenwerken, waaronder School of Education natuurlijk, hebben vanaf nu een gezamenlijke inter-ENW agenda voor lerarenopleiders. Klik snel hier om deze te raadplegen !

Meestal wordt er naar een link of bijlage verwezen voor meer info en/of inschrijvingen. Wilt u zelf een evenement in de agenda  aankondigen, stuur dan een mail met details van uw evenement naar eveline.declercq@schoolofeducation.eu Op basis van de relevantie voor de lerarenopleiding zal de aankondiging al dan niet op de webagenda geplaatst worden.