U bent hier: Home / Nieuws en Agenda / School of Education nieuwsflash

SoE Nieuwsflash - juni 2015

                                        

"For a seed to achieve its greatest expression, it must come completely undone.  The shell cracks, its insides come out and everything changes.  To someone who doesn't understand growth, it would look like complete destruction." (Cynthia Occelli)


    Algemeen School of Education nieuws


 • School of Education blijft zich engageren

De subsidies vanuit de overheid voor de expertisenetwerken vallen weg. Toch wil School of Education niet plots het licht uitdoen. We willen ons de komende twee jaar blijven inzetten voor de versterking van lerarenopleiders en lerarenopleidingen. Om dit te ondersteunen, wil School of Education twee engagementen opnemen:

 1. Inzetten op de vorming van lerarenopleiders door middel van het organiseren van een derde en vierde editie van de Masterclass voor Lerarenopleiders (zie verder);
 2. Inzetten op het versterken van samenwerking tussen de diverse aanbieders van lerarenopleidingen. Drie 'proeftuinen' worden verder ondersteund waarbij concrete initiatieven genomen worden van verregaande samenwerking.

Deze werven worden door Frederik Maes en Lotte Brants opgevolgd. Op die manier kan de expertise die doorheen de jaren binnen School of Education verworven werd, geborgd worden.

 • Afscheid en centraal ankerpunt School of Education team

Uitdoven betekent ook dat mensen van het SoE team beginnen uitwaaien, op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Eveline Declercq startte op 1 mei 2015 als deeltijds administratief medewerker bij het Leuvens Statistisch Centrum van de KU Leuven. Eveline blijft echter nog voor een klein percentage werkzaam voor SoE tot eind december 2015. Je kan haar dus nog altijd via de traditionele weg bereiken: eveline.declercq@schoolofeducation.eu.

Ann Martin had haar laatste werkdag voor School of Education op 29 mei 2015.  Ze startte op 1 juni 2015 als studiegebieddirecteur onderwijs bij Odisee voor campus Brussel en Dilbeek.  Haar nieuw mailadres is ann.martin@odisee.be

Joke Donceel start op 1 september 2015 terug in haar school van oorsprong, Ursulinen Mechelen. Ze keert terug als vakleerkracht in de derde graad. Haar kan je bereiken via joke.donceel@gmail.com.

Frederik Maes en Lotte Brants blijven voorlopig het centrale aanspreekpunt van SoE. Met alle verdere vragen rond projecten, werkgroepen en ... kan je steeds bij hen terecht via frederik.maes@schoolofeducation.eu en lotte.brants@schoolofeducation.eu.

Bij deze willen we het team van harte bedanken voor hun bijdrage aan en enthousiasme voor de ontwikkeling van een echt expertise+netwerk. Zonder hen geen School of Education. We wensen hen allen veel succes in alles wat ze verder ondernemen.

 • Slotevent "Terug- en vooruitblik op de lerarenopleidingen"

                                                           

Op 6 mei vond het slotevent van School of Education "Terug- en vooruitblik op de lerarenopleidingen" plaats. Op onze website vind je de presentaties en filmpjes van deze studiedag terug, samen met de foto's.

Elke deelnemer kreeg een USB-stick met daarop de eindproducten van alle SoE-projecten. Je kan deze eindresultaten ook terugvinden op onze website: http://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/projecten/. Wie graag zo'n USB-stick wil, kan er per mail bij Joke eentje aanvragen (voor 26 juni). Stuur je naam en adres door aan joke.donceel@schoolofeducation.eu en we sturen er eentje naar je op, zolang de voorraad strekt.

We hopen dat jullie het vuur brandend houden!

 • Geschiedenis School of Education

We nemen je graag even mee door de tijd: de ontstaansgeschiedenis van School of Education in een notendop via deze link.

 

   Masterclass voor Lerarenopleiders, 3de editie


De Masterclass voor Lerarenopleiders wordt voor de derde maal georganiseerd en start in november 2015. Dit traject is bedoeld voor lerarenopleiders die op zoek zijn naar verbreding en/of verdieping en die bereid zijn om zichzelf in vraag te stellen en te leren van elkaar. Alle lerarenopleiders (uit centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen of universiteiten, ongeacht associatie of net) met minstens drie jaar ervaring in de lerarenopleiding zijn welkom. Meer informatie lees je in de flyer (klik op onderstaande afbeelding). Met vragen kan u terecht bij frederik.maes@schoolofeducation.eu.

                                                          

    Nieuws & varia


 

   Activiteitenkalender


 • Schaduwcafé

Lerarenopleiders uit Brusselse en andere lerarenopleidingen trokken de afgelopen maanden naar Brusselse scholen om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee scholen te maken hebben en hoe ze daarmee omgaan. Ze kwamen terug met boeiende ervaringen over het onderwijs in Brussel en inspirerende ideeën over hoe ze onze toekomstige leraren kunnen opleiden voor de grootstad.

Om deze ervaringen en ideeën te delen met collega's uit het onderwijsveld en diverse spelers uit de grootstad organiseert BEO i.s.m. de Vlaamse expertisenetwerken een ontmoetings- en inspiratiemoment: het schaduwcafé. Het schaduwcafé gaat door op maandag 8 juni. Meer info over het programma, de locatie en om in te schrijven via deze link.

 • Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking. Kan onderwijs de wereld redden?

Op 8 juni organiseert de Universiteit Antwerpen in overleg met het stadsbestuur en de lerarenopleidingen een leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking. Kan onderwijs de wereld redden? met Hilde Crevits, Minister van Onderwijs.

 • “Wat kan ik (van) je leren? Samenwerkend leren in onderwijs"

Op dinsdag 9 juni organiseert het departement Onderwijs & Vorming in het Consciencegebouw te Brussel een studiedag “Wat kan ik (van) je leren? Samenwerkend leren in onderwijs".

Leraren en directieleden, zowel uit het (gewoon & buitengewoon) basis- als het secundair onderwijs, krijgen de kans om meer te leren over het thema samenwerkend leren én om ervaringen uit te wisselen. Uiteraard zijn ook geïnteresseerde pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders, onderwijsbeleidsmedewerkers,… meer dan welkom.
Op het programma staan twee centrale lezingen en een ruime keuze aan workshops. Op die manier krijgen de deelnemers zowel een breed zicht op het thema als dialoog rond concrete praktijkervaring.

Deelname aan de studiedag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=185.

 • The Task of Teaching: Current US policies and practices impacting Teacher Education and Teaching door Prof. dr. Phillip Ward, Ohio State University (USA)

Het evenement vindt plaats op donderdag 11 juni om 10.00 uur in het Thermotechnisch Instituut, Kasteelpark Arenberg 41 te Heverlee (Lokaal 01.02 – Aula van de Tweede Hoofdwet.). Het einde is voorzien om 12u00. Deelname aan deze lezing is gratis. Gelieve echter in te schrijven via deze link

 • Studiedag sociale media op school: Werk maken van een mediawijs beleid

Mediawijs.be organiseert op 12 juni een interactieve vorming ‘Sociale media op school’. Tijdens de vorming ontdek je enkele interessante tools om mee aan de slag te gaan in je klas en kom je meer te weten over hoe je een social media beleid maakt voor je school en wat de succesfactoren en valkuilen zijn. De afsluiter van deze dag is de voorstelling van het lespakket Shut your Facebook door Bert Gabriëls. Meer info.

 • Didactische beurs & workshops secundair onderwijs

Wil je snel veel ideeën opdoen? Benieuwd naar wat er in de lerarenopleiding dit academiejaar werd ontwikkeld? Studenten en lectoren van UC Leuven-Limburg delen op dinsdag 16 juni, van 12 tot 16 uur graag hun ontwikkelde materialen. Meer info.

 • Finis operis: ELAnt slotsymposium

Woensdag 24 juni 2015 van 13:00 - 17:00 uur

Universiteit Antwerpen Stadscampus (lokaal K. 101), Kleine Kauwenberg, Antwerpen

Op het programma staan onder meer teamteaching, flextrajecten, binnenklasdifferentiatie, vakdidactische leergemeenschappen en het ontwikkelingsprofiel. Op het slotsymposium maak je kennis met de resultaten van de laatste lichting ELAnt-projecten.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

Programma en inschrijven

 • Zomerdriedaagse: Binnenklasdifferentiatie, verschillen als troef

Net zoals vorig jaar organiseren het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) en het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel een Zomerdriedaagse rond Binnenklasdifferentiatie. De meerdaagse heeft als doel inspirerend te werken en je via strategieën en methoden te helpen om differentiatie in de praktijk te brengen.

De driedaagse gaat door op dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli en donderdag 2 juli in de gebouwen van de VUB, Campus Etterbeek.

Programma en inschrijven

 • ‘Masterclass: professionalisering van lerarenopleiders door praktijkonderzoek’ (derde editie)

De masterclass is een gezamenlijk initiatief van Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en CVO Het Perspectief, met de steun van het Expertisenetwerk Associatie Universiteit Gent.

Gedurende deze masterclass krijgen lerarenopleiders de kans om onder begeleiding een praktijkonderzoek uit te voeren en hier op geregelde tijdstippen (zes keer per academiejaar) ervaringen rond uit te wisselen in een professionele leergemeenschap met collega’s uit andere lerarenopleidingen.

De begeleiding van dit traject bestaat uit een team van twee lerarenopleiders (Arteveldehogeschool & CVO Het Perspectief) per twaalf deelnemers. Tijdens de begeleidingssessies van het traject voorzien de begeleiders input, begeleiden ze de uitwisseling tussen de lerarenopleiders door middel van diverse werkvormen en geven ze gerichte feedback op de praktijkonderzoeken. Na afloop van het traject worden drie nazorgsessies georganiseerd waarbij toekomstige onderzoekspistes worden verkend en de opgebouwde contacten met andere instellingen worden versterkt.

Praktisch

 • Alle lerarenopleiders met een lesopdracht zijn welkom
 • Deelnemers betalen 520 euro voor het ganse traject (ENW Augent leden betalen 220 euro)
 • De lerarenopleider neemt deel aan zes sessies die plaatsvinden op dinsdag- of donderdagnamiddag (*) van 13.30 u. tot 16.30 u. Het nazorgtraject omvat drie sessies in het daaropvolgende schooljaar. *Je maakt deel uit van de dinsdag- OF donderdagnamiddaggroep
 • De begeleidingssessies vinden plaats in de lokalen van de Arteveldehogeschool: Campus Kattenberg, Kattenberg 9, 9000 Gent
 • De exacte data van de sessies worden vanaf juni meegedeeld via de website

Meer informatie

Zie website: https://sites.google.com/site/masterclasspraktijkonderzoeken/home

 

 

We zijn er bijna ...

We wensen jullie alvast een deugddoende vakantie toe!

Bedankt voor uw interesse en respons! 

 


Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan met een mailtje naar eveline.declercq@schoolofeducation.eu

 

pijl naar boven