U bent hier: Home / Over ons

Over ons

 

Het expertisenetwerk 'School of Education Associatie KU Leuven' is een samenwerkingsverband van 15 lerarenopleidingen en groepeert 5 Vlaamse cluster hogescholen, 9 centra voor volwassenenonderwijs en de KU Leuven. Het expertisenetwerk bundelt de kwaliteiten van deze lerarenopleidingen met het oog op een wederzijdse versterking. Via gericht overleg en samenwerkingsprojecten optimaliseert de School of Education de lerarenopleidingen en draagt ze bij tot de verdere professionalisering van de leraren.

Om de lerarenopleidingen af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen is samenwerking en continue wederzijdse bevraging essentieel. Het expertisenetwerk School of Education is daarom actief op twee niveaus. Ze beoogt vooreerst de randvoorwaarden voor samenwerking optimaliseren en op een tweede niveau wil ze de samenwerking tussen de verschillende partners zelf concreet gestalte geven.

In deze kennisclip vertellen we je in een notendop de ontstaansgeschiedenis van School of Education: