U bent hier: Home / Projecten / Nascholing lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding voor BaO en SO

Nascholing lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding voor BaO en SO

 

Penvoerende instelling: KU Leuven

Partners: KHLeuven en HUB

Doelgroep :

  • Opleiding Lager Onderwijs
  • Opleidingen Secundair Onderwijs (BASO, CVO en universiteit)

Looptijd: sept 2007 - aug 2009

Promotor/contactpersoon: daniel.behets@faber.kuleuven.be

 

Korte omschrijving en doelstellingen:

Dit project werkte een format uit voor nascholingsinitiatieven. Dit format is gebaseerd op een bepaalde visie over nascholing en resulteert in een kwaliteitslabel voor nascholingen met inhoudelijke en organisatorische criteria. Bij wijze van voorbeeld fungeerde dit format als referentiekader voor de jaarlijkse nascholing georganiseerd door de specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding van de K.U.Leuven in samenwerking met de lerarenopleidingen van KHLeuven en HUB.

De projectgroep stelt enkele aandachtspunten voorop tijdens de uitwerking van een kwaliteitsvol nascholingsaanbod voor leraren:

  • Aanbieden van nascholingssessies op maat van het onderwijs naar inhoud en organisatie.
  • Coachen van lesgevers bij de inhoudelijke en praktische uitwerking van een nascholingssessie.
  • Breed beschikbaar stellen van het nascholingsprogramma voor de deelnemers.
  • Sensibiliseren van de directies.
  • Uitgeven van naslagdocumenten met betrekking tot de nascholing.
  • Evalueren van het nascholingsinitiatief om het aanbod bij te sturen naar volgende edities.

 

Eindproducten: