U bent hier: Home / Projecten / Hervorming secundair onderwijs. Leraren doen schitteren

Hervorming secundair onderwijs. Leraren doen schitteren

Penvoerende instelling : KU Leuven

Partners : KHLeuven, CVO HIK

Doelgroep : Opleidingen Secundair Onderwijs (BASO, CVO en universiteit)

Looptijd : sep 2012 - aug 2014

Promotor/contactpersoon : bieke.defraine@ppw.kuleuven.be

SoE stafmedewerker : lotte.brants@schoolofeducation.eu

 

Korte omschrijving :

De geplande hervorming van het Vlaams secundair onderwijs heeft onvermijdelijk belangrijke implicaties en consequenties voor de lerarenopleiding (Maes e.a., 2011). Met dit project willen we deze implicaties voor de inhoud en vormgeving van de lerarenopleiding in kaart brengen. De nadruk ligt daarbij op de pedagogisch-didactische aspecten van het curriculum opdat studenten/cursisten adequater het leren van de leerlingen kunnen begeleiden.

 

Operationele doelstellingen :

  1. Expertise opbouwen op basis van overleg en studie van discussieteksten, nota's en (inter)nationale studies, met als doel overzichtsteksten
  2. Stimuleren van discussie

    Het project wil expliciet het uitwisselen van meningen en standpunten stimuleren.  Bewustmaking over en informatieverstrekking rond de hervorming en de consequenties daarvan voor het SO is een eerste stap om lerarenopleiders SO te laten participeren aan een relevante discussie over de implicaties van de hervorming voor de lerarenopleidingen. Vervolgens peilen we naar de ideeën en standpunten van de lerarenopleiders SO binnen de School of Education (in CVO’s, BASO-opleidingen en universiteit). De resonantiegroep toetst in een eerste fase de opgebouwde expertise af en in een tweede fase de voorstellen van handelingsadviezen.

  3. Formuleren van handelingsadviezen

    De projectgroep zal de input uit 1. en 2. bundelen tot een aantal krachtige, onderbouwde, praktijkgerichte handelingsadviezen voor de instellingen die een opleiding tot leraar secundair onderwijs aanbieden.

  4. Aftoetsen handelingsadviezen
  5. Realiseren van een inspirerende publicatie

 

Eindproducten

Het boek Laat Leraren Schitteren is verkrijgbaar bij Lannoo Campus

De interviews, bronnen

De video-interviews zijn, met paswoord, te bekijken op vimeo.  Je moet het paswoord 'laatlerarenschitteren' gebruiken.

Meer uitleg en video's en bronnen om mee aan de slag te gaan vind je op www.laatlerarenschitteren.be