U bent hier: Home / Projecten / Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek

Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek

 

Penvoerende instelling : KHLim

Partners : Thomas More Kempen, LUCA School of Arts, KU Leuven, KATHO

Doelgroep :

  • Opleiding Kleuteronderwijs
  • Opleiding Lager Onderwijs
  • Opleidingen Secundair Onderwijs (BASO, CVO en universiteit)

Looptijd : september 2009 - augustus 2011

Promotor : johan.ardui@ucll.be

SoE stafmedewerker : frederik.maes@schoolofeducation.eu

 

Korte omschrijving en doelstellingen:

De vakdidactiek is een cruciaal element in het leerproces van de leraar. Hierin wordt geleerd hoe vakgebonden leerervaringen voor leerlingen kunnen worden gecreëerd. Deze projectgroep beoogde een professionele samenwerking op te zetten die een richtinggevende standaard ontwikkelde voor de vakdidactiek.

Het project had twee doelstellingen, namelijk

  1. de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard vakdidactiek met kwaliteitsindicatoren,
  2. de ontwikkeling van vakdidactisch materiaal die deze standaard en haar indicatoren illustreren.

Hiertoe ontwikkelde het projectteam op basis van het model van Shulman een dynamisch vakdidactisch model, met name het vak3dactisch model. Aan de vier domeinen van dit model (vakkennis, didactiek, praktijk en vakdidactiek) werden telkens twee kwaliteitsindicatoren gekoppeld die vakdidactici kunnen uitdagen in hun zoektocht naar een professionele vakdidactiek. Dit materiaal werd uitgetest in de twee vakdidactische groepen muziek en natuurkunde. De beide vakgroepen maakten exemplarisch vakdidactisch materiaal aan dat de kwaliteitsindicatoren concreet vertaalt naar een vak en onmiddellijk bruikbaar is binnen de vakdidactische context van een lerarenopleiding.

Het geheel werd gebundeld in een inspiratiegids vakdidactiek die suggesties voor concrete werkvormen bevat zodat lerarenopleiders met het materiaal in de lerarenopleiding aan de slag kunnen gaan.

 

Eindproducten: